Jaarverslag 2018

Kerngegevens

Kerngegevens

Kerngegevens

2015

2016

2017

2018

Aantal inwoners

488.670

490.800

492.100

* 492.197

Aantal huishoudens

212.347

216.900

215.127

* 216.373

Oppervlakte (in km 2)

2.680

2.680

2.680

2.680

Woningvoorraad

218.621

219.101

220.818

222.197

Provinciale wegen (in km)

511

513

513

516

Fietspaden (in km)

270

270

270

266

Vaarwegen (in km)

177

177

177

177

Totale lasten voor bestemming resultaat

241.018

261.527

279.919

266.159

Totale baten voor bestemming resultaat

236.353

265.065

289.107

298.640

Onttrekking aan reserves (saldo)

8.195

-3.669

-193

-21.757

Rekening resultaat na begrote mutaties

25.649 V

5.140 N

21.644 V

34.506 V

Opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)

53.755

54.991

56.346

57.727

Uitkering provinciefonds (inclusief decentralisatie-uitkeringen)

82.829

146.854

164.827

142.562

Omvang algemene reserves

53.994

40.467

36.485

45.510

Omvang bestemmingsreserves

301.111

321.838

325.827

345.584

Omvang eigen voorzieningen

16.008

16.188

14.163

13.751

Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag/Heerlen, peildatum 8-3-2019 *betreffen voorlopige cijfers

ga terug